struin04.jpg

Hoog // Diep

Pionieren in de ruimte

In januari 2022 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht, een nieuwe regeling die zo’n dertig wetten rondom ruimtelijke ordening vervangt. Eenvoudiger en duidelijker volgens de wetsontwerpers én met meer ruimte voor participatie vanuit de samenleving. In hoeverre is die onderstroom van burgers noodzakelijk in onze regio? Door Hoog // Diep redacteur Fabian de Bont.