thumb_Eva de Klerk_2.jpg

Gevonden ruimte:
onderzoek naar de tussenruimte

Met ‘Gevonden ruimte’ wil het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) Nijmegenaren aanzetten tot eigen initiatief in de stad. Welke tussenruimtes kunnen volgens jou bijdragen aan meer sociale cohesie of zijn geschikt als woonplek? We brachten 13 tussenruimtes voor je in kaart en spraken met initiatiefnemers over buurtverbinders, woonkansen en tijdelijke experimenten.