top of page

Welkom!

 

Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. 
In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen. 

Kennis en deskundigheid vormen de basis voor inhoudelijke verdieping. Met het ontsluiten hiervan biedt ACN besluitvormers uit de politiek, ontwikkelaars, bouwers en burgers de middelen en inzichten om weloverwogen voor oplossingen te kiezen die meerwaarde opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

Door activiteiten te organiseren
en mensen rond relevante thema’s samen te brengen ontstaan nieuwe ideeën of oplossingsrichtingen voor de inrichting van de stad Nijmegen. Ook dit is een meerwaarde van het Architectuurcentrum.   

ACN-NYMA.jpg

Visie/missie

ACN is een netwerk van bewoners, bouwers, beleidsmakers en bedrijven die zich betrokken voelen bij de stad Nijmegen. Met activiteiten zoals rondleidingen, lezingen en debat, brengen we deze mensen bij elkaar en gaan we in op hoe de stad eruit ziet, hoe zij functioneert en hoe dat in de toekomst zal zijn. We delen kennis, werken samen en organiseren een levendig debat over de onze stad. 

 

Ons doel is het breed organiseren van activiteiten die inspelen op actuele thema’s in architectuur, stedenbouwkunde en ruimtelijke ontwikkeling in Nijmegen en daarmee het op allerlei manieren samenbrengen van verschillende doelgroepen rondom deze thema’s. 


Nijmegen is een prachtstad met diepgewortelde kwaliteiten in haar architectuur, stedenbouw en landschap. Inzichten die we delen, indrukken die we ervaren en kennis die we opdoen dragen bij aan het vormgeven aan een nog mooiere stad. 

ACN verbindt mensen die willen bouwen aan een mooie stad. Vanuit onze liefde voor deze stad zetten we onze expertise in om de ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en architectuur te duiden en om de gedachten daarover te voeden met inspirerende voorbeelden, kennis en inzichten.  

ANBI

Het Architectuurcentrum Nijmegen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder nummer 808681497 (RSIN). 

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

bottom of page