top of page

Organisatie

De organisatie streeft naar duurzame samenwerking, zowel binnen de eigen organisatie als met externe partijen, zodat opgedane kennis en ervaring niet verloren gaan. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van ACN. Samen bepalen zij de strategie en koers voor het centrum.  

Het Architectuurcentrum Nijmegen wordt financieel gedragen door de gemeente Nijmegen, sponsoren, vrienden, donateurs, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten.

In 2016 is de Bouwkamer Nijmegen opgericht; een netwerk voor professionals uit de bouwsector. Leden van de Bouwkamer betalen lidmaatschapsgeld dat deels ten goede komt aan de ondersteuning van het Architectuurcentrum.

Het ACN heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten worden geïnvesteerd in het maken van een  programma. De organisatie wordt ondersteund door een vaste club bevlogen vrijwilligers.

Projectbureau
Het projectbureau maakt producties en zorgt voor de communicatie en (financiële) administratie. 

Dave Willems.jpg

Dave Willems - directeur

dave@architectuurcentrumnijmegen.nl

Camiel-Hendriks_klein.jpg

Camiel Hendriks - programmamaker

camiel@architectuurcentrumnijmegen.nl

erik%20de%20gans_edited.png

Erik de Gans - administratie

erik@architectuurcentrumnijmegen.nl

Denktank

De Denktank draagt actuele thema's aan en stelt in overleg met het projectbureau het jaarprogramma samen.

wander.jpg

Wander Hendriks

strategisch stedenbouwkundige gemeente Nijmegen

Thea van den Heuvel

fotograaf Thea van den Heuvel fotografie

mieke.jpg

Mieke Dings

auteur en architectuurhistorica

Koen Geraedts

architect Atelier Herbestemming

bottom of page