top of page

Organisatie

De organisatie streeft naar duurzame samenwerking, zowel binnen de eigen organisatie als met externe partijen, zodat opgedane kennis en ervaring niet verloren gaan. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van ACN. Samen bepalen zij de strategie en koers voor het centrum.  

Het Architectuurcentrum Nijmegen wordt financieel gedragen door de gemeente Nijmegen, sponsoren, vrienden, donateurs, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten.

In 2016 is de Bouwkamer Nijmegen opgericht; een netwerk voor professionals uit de bouwsector. Leden van de Bouwkamer betalen lidmaatschapsgeld dat deels ten goede komt aan de ondersteuning van het Architectuurcentrum.

Het ACN heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten worden geïnvesteerd in het maken van een  programma. De organisatie wordt ondersteund door een vaste club bevlogen vrijwilligers.

Projectbureau
Het projectbureau maakt producties en zorgt voor de communicatie en (financiële) administratie. 

Dave Willems.jpg

Dave Willems - directeur

dave@architectuurcentrumnijmegen.nl

Camiel-Hendriks_klein.jpg

Camiel Hendriks - programmamaker

camiel@architectuurcentrumnijmegen.nl

erik%20de%20gans_edited.png

Erik de Gans - administratie

erik@architectuurcentrumnijmegen.nl

kikikolman.jpeg

Kiki Kolman - freelance programmamaker

frankwillems.jpeg

Frank Willems - rondleidingen

rondleidingen@architectuurcentrumnijmegen.nl

Denktank

De Denktank draagt actuele thema's aan en stelt in overleg met het projectbureau het jaarprogramma samen.

Koen Geraedts

architect Atelier Herbestemming

Thea van den Heuvel

fotograaf Thea van den Heuvel fotografie

wander.jpg

Wander Hendriks

strategisch stedenbouwkundige gemeente Nijmegen

mieke.jpg

Mieke Dings

auteur en architectuurhistorica

basdevries.jpeg

Bas de Vries

architect en mede-oprichter NYMA Makersplaats

luukcornelissen.jpeg

Luuk Cornelissen

stedenbouwkundige Royal Haskoning DHV

lisabaltussen.jpeg

Lisa Baltussen

stedenbouwkundige gemeente Nijmegen

bottom of page