top of page

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan worden verkregen op uitnodiging van Ambassadeurs en het bestuur van ACN. Leden zijn werkzaam als vrije beroepsbeoefenaar of bij ondernemingen, organisaties en overheden. De leden betalen jaarlijks contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur van ACN wordt vastgesteld. De contributie voor 2024 bedraagt € 550,- 

 

Bouwkamer Nijmegen streeft naar een evenwichtige afspiegeling van ondernemingen en instellingen en kan vaststellen dat bepaalde disciplines in de bouwsociëteit voldoende zijn vertegenwoordigd: aannemers, architecten, constructeurs, ingenieurs, installateurs, projectontwikkelaars, advocaten stedenbouwkundigen, vastgoedbeleggers, notarissen woningbouwcorporaties, accountants, bankiers, en makelaars.

 

Een introducee moet vooraf gemeld en goedgekeurd worden door de ambassadeurs.

 

Bouwkamer Nijmegen organiseert elk jaar:

8 maandelijkse ledenbijeenkomsten per jaar, waarvan 4 bijeenkomsten in de Valkhofzaal en 4 bijeenkomsten op locatie: ‘Melden bij de Uitvoerder’.

 

De oprichtingsbijeenkomst vond plaats op 21 april 2016

De bijeenkomsten van de Bouwkamer vinden plaats op de 3e donderdag van de maand van 17.00 uur - 20.00 uur

Bijeenkomsten 2024

18 januari 2024, nieuwjaarsbijeenkomst

15 februari 2024

21 maart 2024

19 april, dagexcursie

16 mei

20 juni

17 oktober

21 november

 

Vanuit het ACN is het initiatief genomen om een bouwsociëteit op te richten; de 'Bouwkamer Nijmegen'. Bouwkamer Nijmegen is het netwerk voor ontmoeting en het onderhouden van contacten in Nijmegen en wordt geleid door de Ambassadeurs. Zij dragen gezamenlijk Bouwkamer Nijmegen uit en zijn boegbeeld en “trekker” van de Bouwkamer. 

 

De ambassadeurs waken over de samenstelling van Bouwkamer Nijmegen, zorgen dat er een juiste balans blijft in de afvaardiging per branche en dragen nieuwe deelnemers voor.

De ambassadeurs bedenken thema’s, locaties en sprekers voor de bijeenkomsten. Het ACN-bestuur geeft fiat over de deelnemers-lijst.

 

Doel, missie, visie

Bouwkamer Nijmegen heeft tot doel contacten en samenwerking tussen personen, ondernemingen en overheden die bij het ontwerp, de ontwikkeling en bouw in Nijmegen betrokken zijn te bevorderen, Het biedt hiervoor een inspirerend, actief en maatschappelijk betrokken platform.

 

Bouwkamer Nijmegen beoogt het samenspel en de ondernemersgeest in de bouwsector in de regio Nijmegen te stimuleren teneinde de stad verder te ontwikkelen en te verfraaien met speciale aandacht voor architectuur en stedenbouw en het creëren van ‘trots’ op de stad.

 

Ambassadeurs

Frank Willems ( Architect)

Thea van den Heuvel (Thea van den Heuvel Fotografie)

Huub van Rumund (Hans Janssen Makelaars)

Michel Pott (Talis)

Paul van Doorn (Giebers, ontwikkelen en Bouwen)

Koen Roordink (Poelmann van den Broek)

Pieternel Blankenstein (gemeente Nijmegen)

Mark Boom (gemeente Nijmegen)

Coralie van der Burg (bestuurslid ACN)

Bouwkamer Nijmegen .

bottom of page