Lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan worden verkregen op uitnodiging van Ambassadeurs en het bestuur van ACN. Leden zijn werkzaam als vrije beroepsbeoefenaar of bij ondernemingen, organisaties en overheden. De leden betalen jaarlijks contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur van ACN wordt vastgesteld. De contributie voor 2020 bedraagt € 550,- 

 

Bouwkamer Nijmegen streeft naar een evenwichtige afspiegeling van ondernemingen en instellingen en kan vaststellen dat bepaalde disciplines in de bouwsociëteit voldoende zijn vertegenwoordigd: aannemers, architecten, constructeurs, ingenieurs, installateurs, projectontwikkelaars, advocaten stedenbouwkundigen, vastgoedbeleggers, notarissen woningbouwcorporaties, accountants, bankiers, en makelaars.

 

Een introducee moet vooraf gemeld en goedgekeurd worden door de ambassadeurs.

 

Bouwkamer Nijmegen organiseert elk jaar:

8 maandelijkse ledenbijeenkomsten per jaar, waarvan 4 bijeenkomsten in de Valkhofzaal en 4 bijeenkomsten op locatie: ‘Melden bij de Uitvoerder’.

 

De oprichtingsbijeenkomst vond plaats op 21 april 2016

De bijeenkomsten van de Bouwkamer vinden plaats op de 3e donderdag van de maand van 17.00 uur - 20.00 uur

 

De Bouwkamer bijeenkomsten in 2020:

Wij houden iedereen op de hoogte van de ontwikkeling omtrent de komende bijeenkomsten.

24 september corona-proof bijeenkomst

      

 

Vanuit het ACN is het initiatief genomen om een bouwsociëteit op te richten; de 'Bouwkamer Nijmegen'. Bouwkamer Nijmegen is het netwerk voor ontmoeting en het onderhouden van contacten in Nijmegen en wordt geleid door de Ambassadeurs. Zij dragen gezamenlijk Bouwkamer Nijmegen uit en zijn boegbeeld en “trekker” van de Bouwkamer. 

 

De ambassadeurs waken over de samenstelling van Bouwkamer Nijmegen, zorgen dat er een juiste balans blijft in de afvaardiging per branche en dragen nieuwe deelnemers voor.

De ambassadeurs bedenken thema’s, locaties en sprekers voor de bijeenkomsten. Het ACN-bestuur geeft fiat over de deelnemers-lijst.

 

Doel, missie, visie:

Bouwkamer Nijmegen heeft tot doel contacten en samenwerking tussen personen, ondernemingen en overheden die bij de ontwikkeling en bouw in Nijmegen betrokken zijn te bevorderen, Het biedt hiervoor een inspirerend, actief en maatschappelijk betrokken platform.

 

Bouwkamer Nijmegen beoogt het samenspel en de ondernemersgeest in de bouwsector in de regio Nijmegen te stimuleren teneinde de stad verder te ontwikkelen en te verfraaien met speciale aandacht voor architectuur en stedenbouw en het creëren van ‘trots’ op de stad.

 

Ambassadeurs:

Frank Willems (Frank Willems Architecten bna)

Thea van den Heuvel (Thea van den Heuvel Fotografie)

Huub van Rumund (Hans Janssen Makelaars)

Michel Pott (Talis)

Koen Roordink (Poelmann van den Broek)

Christian Schouten (Bouwinvest)

Paul Matthieu is adviseur (Ontwikkelbedrijf Gemeente Nijmegen).

BOUWKAMER NIJMEGEN

CONTACT

Architectuurcentrum Nijmegen

Spoorstraat 268

6511 AH Nijmegen

06 11620217

info@architectuurcentrumnijmegen.nl

www.architectuurcentrumnijmegen.nl

  • Facebook Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
OVER

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen. Lees meer...

© Stichting Architectuurcentrum Nijmegen 2020 | Alle rechten voorbehouden