Bestuur

Martin-Paul Neys (1969) – voorzitter
Martin-Paul is architect, directeur en oprichter van Level of Detail Architecten. Hij was nauw betrokken bij het uitzetten van een nieuwe koers voor het ACN, gebaseerd op het verbinden van alle partijen en mensen die bijdragen aan architectuur en stedenbouw in Nijmegen. Hij is ook voorzitter van de brancheorganisatie voor architecten in de regio BNA Gelre, algemeen bestuurslid van Watersportvereniging Berend Aalbers (Kampen) en lid van BNA-commissie Lokale Netwerken. 

Rens Rikken (1976) – secretaris 

Rens is adjunct-directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling en werkt hier aan de realisatie van nieuwe woongebieden. Hij heeft verschillende projecten ontwikkeld in het land en is de laatste jaren ook actief in zijn thuisstad Nijmegen. Vanuit de bestuursfunctie bij het ACN wil hij de verbinding leggen tussen maatschappelijke thema’s die er spelen in Nijmegen en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Coralie van der Burg (1973) - penningmeester 
Coralie is project- en procesmanager bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen en wordt via de Stout Groep ingehuurd door diverse gemeenten. Daarvoor is zij lange tijd als projectontwikkelaar werkzaam geweest bij verschillende commerciële vastgoedontwikkelaars. Sinds een aantal jaren is zij Penningmeester van het Architectuurcentrum Nijmegen. Tevens is zij één van de initiatiefnemers van de Bouwkamer Nijmegen (onderdeel ACN) en daarom nog steeds nauw betrokken bij de totstandkoming van alle Bouwkamer activiteiten. Als achtergrond heeft zij een studie Architectuur & Stedenbouw en vanuit die opleiding heeft zij de titel Architectuurhistoricus mee gekregen. 

Martine Verheijen (1975) - governance 
Martine is Senior Asset Manager bij Portaal en haar nevenfuncties zijn Algemeen Bestuurslid Architectuurcentrum Nijmegen en eigenaar van CoCoMe – coaching voor professionals.  Zij heeft als zelfstandige zowel in commerciële als in maatschappelijke organisaties gewerkt, Vanwege haar ervaring in coaching, management en vastgoed  heeft zij als verantwoordelijkheden binnen het ACN Bestuur & Organisatie, HRM en Corporate Governance. 

Koen Fleuren (1976) - communicatie
Koen is hoofd Huisvestings- en vastgoedmanagement bij het vastgoedbedrijf van de Radboud Universiteit en werkt vanuit deze functie aan de ontwikkeling van de campus van de universiteit in Nijmegen. Koen is altijd in verschillende rollen op het gebied van huisvesting en vastgoed actief geweest, veelal met maatschappelijk vastgoed. Per 1-1-2020 is hij Algemeen Bestuurslid van het Architectuurcentrum Nijmegen en wil in die rol bijdragen aan het verbinden van mensen en organisaties om de ruimtelijke kwaliteit van stad Nijmegen te behouden en verder te ontwikkelen.

Bestuursleden werken onbezoldigd. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.

VACATURE: Het ACN zoekt twee maatschappelijk bevlogen Bestuurders met hart voor architectuur en stedenbouw. Betrokken, authentiek en met gevoel voor verhoudingen. Heb je interesse? Lees hier de volledige omschrijving. Reageren kan tot 31 juli 2020 via info@architectuurcentrumnijmegen.nl  

Het Architectuurcentrum Nijmegen hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

 

Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

In het kader van deze code en vanwege de ANBI status maakt het ACN haar (financiële) jaarverslagen openbaar:

CONTACT

Architectuurcentrum Nijmegen

Spoorstraat 268

6511 AH Nijmegen

06 11620217

info@architectuurcentrumnijmegen.nl

www.architectuurcentrumnijmegen.nl

  • Facebook Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
OVER

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen. Lees meer...

© Stichting Architectuurcentrum Nijmegen 2020 | Alle rechten voorbehouden