Bestuur

martin-Paul.jpg

Martin-Paul Neys (1969) – voorzitter, portefeuille Governance en Inclusiviteit 
Martin-Paul is architect, directeur en oprichter van Level of Detail Architecten. Hij was nauw betrokken bij het uitzetten van een nieuwe koers voor het ACN, gebaseerd op het verbinden van alle partijen en mensen die bijdragen aan architectuur en stedenbouw in Nijmegen. Hij is ook voorzitter van de brancheorganisatie voor architecten in de regio BNA Gelre, algemeen bestuurslid van Watersportvereniging Berend Aalbers (Kampen) en lid van BNA-commissie Lokale Netwerken. 

koen.png

Koen Fleuren (1976) - secretaris, portefeuille Communicatie 
Koen is hoofd Campus Development van de Radboud Universiteit en werkt vanuit deze functie aan de ontwikkeling van de campus van de universiteit in Nijmegen. Koen is altijd in verschillende rollen op het gebied van huisvesting en vastgoed actief geweest, veelal met maatschappelijk vastgoed. Per 1-1-2020 is hij Algemeen Bestuurslid van het Architectuurcentrum Nijmegen en wil in die rol bijdragen aan het verbinden van mensen en organisaties om de ruimtelijke kwaliteit van stad Nijmegen te behouden en verder te ontwikkelen.

Coralie van der Burg (1973) - penningmeester, portefeuille Bouwkamer 
Coralie is project- en procesmanager bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen en wordt via de Stout Groep ingehuurd door diverse gemeenten. Daarvoor is zij lange tijd als projectontwikkelaar werkzaam geweest bij verschillende commerciële vastgoedontwikkelaars. Sinds een aantal jaren is zij Penningmeester van het Architectuurcentrum Nijmegen. Tevens is zij één van de initiatiefnemers van de Bouwkamer Nijmegen (onderdeel ACN) en daarom nog steeds nauw betrokken bij de totstandkoming van alle Bouwkamer activiteiten. Als achtergrond heeft zij een studie Architectuur & Stedenbouw en vanuit die opleiding heeft zij de titel Architectuurhistoricus mee gekregen. 

Rens Rikken (1976) – portefeuille Stakeholders

Rens is adjunct-directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling en werkt hier aan de realisatie van nieuwe woongebieden. Hij heeft verschillende projecten ontwikkeld in het land en is de laatste jaren ook actief in zijn thuisstad Nijmegen. Vanuit de bestuursfunctie bij het ACN wil hij de verbinding leggen tussen maatschappelijke thema’s die er spelen in Nijmegen en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

wander.jpg

Wander Hendriks (1988) -  portefeuille Vernieuwing

Wander is strategisch stedenbouwkundige bij de Gemeente Nijmegen. Naast zijn werk als stedenbouwkundige is hij gastdocent, onder andere aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Hij heeft een brede kennis ontwikkeld in toekomstbestendige thematiek en ziet stedenbouw als een verbindende factor binnen ruimtelijke disciplines. Hij vertelt graag het verhaal van de toekomst. Sinds de herfst 2020 is Wander algemeen bestuurslid van Architectuurcentrum Nijmegen. Hij zal zich gaan inzetten voor de portefeuille vernieuwing. 

foto nanet_edited.jpg

Nanet Hendriks (1993)

Nanet is planontwikkelaar bij Giesbers Ontwikkelen en Bouwen in Wijchen. Als bewoner van Nijmegen is ze betrokken bij de stad. Vanuit haar interesse voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening draagt zij graag bij aan het verbinden van de Nijmegenaar en professionals bij ruimtelijke opgaven. Als planontwikkelaar, lid van de ACN Denktank en bestuurslid, kan zij de vertaalslag maken van abstracte of maatschappelijke thema's naar concrete voorstellen en doelen.

Vacature bestuurslid Architectuurcentrum Nijmegen      
Wij zoeken een maatschappelijk bevlogen Bestuurder met hart voor architectuur en stedenbouw. Betrokken, authentiek en met gevoel voor verhoudingen in ons speelveld. Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden. Gezien onze groeiende ambitie, willen we op termijn naar zes of zeven leden uitbreiden. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, zoekt het bestuur een nieuw lid werkzaam in het (sociaal)vastgoed, de creatieve sector of architectuur.

Nieuwsgierig? Bekijk hier de vacature.

Bestuursleden werken onbezoldigd. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.

Het Architectuurcentrum Nijmegen hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

 

Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

In het kader van deze code en vanwege de ANBI status maakt het ACN haar (financiële) jaarverslagen openbaar: