Bestuur

martin-Paul.jpg

Martin-Paul Neys (1969) – voorzitter
Martin-Paul is architect, directeur en oprichter van Level of Detail Architecten. Hij was nauw betrokken bij het uitzetten van een nieuwe koers voor het ACN, gebaseerd op het verbinden van alle partijen en mensen die bijdragen aan architectuur en stedenbouw in Nijmegen. Hij is ook voorzitter van de brancheorganisatie voor architecten in de regio BNA Gelre, algemeen bestuurslid van Watersportvereniging Berend Aalbers (Kampen) en lid van BNA-commissie Lokale Netwerken. 

Koen Fleuren (1976) - secretaris
Koen is hoofd Huisvestings- en vastgoedmanagement bij het vastgoedbedrijf van de Radboud Universiteit en werkt vanuit deze functie aan de ontwikkeling van de campus van de universiteit in Nijmegen. Koen is altijd in verschillende rollen op het gebied van huisvesting en vastgoed actief geweest, veelal met maatschappelijk vastgoed. Per 1-1-2020 is hij Algemeen Bestuurslid van het Architectuurcentrum Nijmegen en wil in die rol bijdragen aan het verbinden van mensen en organisaties om de ruimtelijke kwaliteit van stad Nijmegen te behouden en verder te ontwikkelen.

Coralie van der Burg (1973) - penningmeester 
Coralie is project- en procesmanager bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen en wordt via de Stout Groep ingehuurd door diverse gemeenten. Daarvoor is zij lange tijd als projectontwikkelaar werkzaam geweest bij verschillende commerciële vastgoedontwikkelaars. Sinds een aantal jaren is zij Penningmeester van het Architectuurcentrum Nijmegen. Tevens is zij één van de initiatiefnemers van de Bouwkamer Nijmegen (onderdeel ACN) en daarom nog steeds nauw betrokken bij de totstandkoming van alle Bouwkamer activiteiten. Als achtergrond heeft zij een studie Architectuur & Stedenbouw en vanuit die opleiding heeft zij de titel Architectuurhistoricus mee gekregen. 

Rens Rikken (1976) – stakeholders 

Rens is adjunct-directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling en werkt hier aan de realisatie van nieuwe woongebieden. Hij heeft verschillende projecten ontwikkeld in het land en is de laatste jaren ook actief in zijn thuisstad Nijmegen. Vanuit de bestuursfunctie bij het ACN wil hij de verbinding leggen tussen maatschappelijke thema’s die er spelen in Nijmegen en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

anne van mullem.jpg

Anne van Mullem (1989) - communicatie 

Anne is projectontwikkelaar bij gebiedsontwikkelaar AM en werkt aan het bedenken en ontwikkelen van inspirerende en duurzame leefomgevingen. Zo is zij ook betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk ‘Hart van de Waalsprong’ in Nijmegen. Anne wil als Algemeen Bestuurslid de bekendheid van ACN vergroten en meerdere doelgroepen betrekken bij het nadenken over en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de stad Nijmegen.

wander.jpg

Wander Hendriks (1988) - vernieuwing

Wander is stedenbouwkundige en wordt via Clafis ingehuurd bij de Gemeente Nijmegen. Naast zijn werk als stedenbouwkundige is hij gastdocent, onder andere aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Hij heeft een brede kennis ontwikkeld in toekomstbestendige thematiek en ziet stedenbouw als een verbindende factor binnen ruimtelijke disciplines. Hij vertelt graag het verhaal van de toekomst. Sinds de herfst 2020 is Wander algemeen bestuurslid van Architectuurcentrum Nijmegen. Hij zal zich gaan inzetten voor de portefeuille vernieuwing. 

Bestuursleden werken onbezoldigd. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.

Het Architectuurcentrum Nijmegen hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

 

Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

In het kader van deze code en vanwege de ANBI status maakt het ACN haar (financiële) jaarverslagen openbaar: