top of page

Bestuur

Kurt-Gouwy_1000px.jpg

Kurt Gouwy (1970) – voorzitter, portefeuilles Strategie en Governance & Inclusiviteit 
Kurt Gouwy Kurt is architect, directeur en oprichter van AIR Architectuur en Research, een Nijmeegs bureau dat zich concentreert op maatwerkprojecten en bouwopgaven op het snijvlak van oud en nieuw. Naast herbestemming en transformaties van monumentaal erfgoed, heeft hij ervaring met hoogwaardige nieuwbouwprojecten op binnenstedelijke of ‘gevoelige’ en beschermde cultuurhistorische locaties. Kurt is al langere tijd betrokken bij ACN als Bouwkamerlid.

koen fleuren 2.jpg

Koen Fleuren (1976) - secretaris, portefeuille Huisvesting 
Koen is hoofd campusontwikkeling van de Radboud Universiteit en werkt vanuit deze functie aan de ontwikkeling van de campus van de universiteit in Nijmegen. Koen is altijd in verschillende rollen op het gebied van huisvesting en vastgoed actief geweest, veelal met maatschappelijk vastgoed. Per 1-1-2020 is hij Algemeen Bestuurslid van het Architectuurcentrum Nijmegen en wil in die rol bijdragen aan het verbinden van mensen en organisaties om de ruimtelijke kwaliteit van stad Nijmegen te behouden en verder te ontwikkelen.

Rens Rikken (1976) – penningmeester, portefeuille Personeel

Rens is adjunct-directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling en werkt hier aan de realisatie van nieuwe woongebieden. Hij heeft verschillende projecten ontwikkeld in het land en is de laatste jaren ook actief in zijn thuisstad Nijmegen. Vanuit de bestuursfunctie bij het ACN wil hij de verbinding leggen tussen maatschappelijke thema’s die er spelen in Nijmegen en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

foto nanet_edited.jpg

Nanet Hendriks (1993) - portefeuilles Communicatie en Vernieuwing

Nanet is planontwikkelaar bij Giesbers Ontwikkelen en Bouwen in Wijchen. Als bewoner van Nijmegen is ze betrokken bij de stad. Vanuit haar interesse voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening draagt zij graag bij aan het verbinden van de Nijmegenaar en professionals bij ruimtelijke opgaven. Als planontwikkelaar, lid van de ACN Denktank en bestuurslid, kan zij de vertaalslag maken van abstracte of maatschappelijke thema's naar concrete voorstellen en doelen.

Adviseurs

wander.jpg

Wander Hendriks (1988)

Wander is strategisch stedenbouwkundige bij de Gemeente Nijmegen. Naast zijn werk als stedenbouwkundige is hij gastdocent, onder andere aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Hij heeft een brede kennis ontwikkeld in toekomstbestendige thematiek en ziet stedenbouw als een verbindende factor binnen ruimtelijke disciplines. Hij vertelt graag het verhaal van de toekomst. Sinds begin 2023 is Wander adviseur van het bestuur van Architectuurcentrum Nijmegen. 

Coralie van der Burg.jpg

Coralie van der Burg (1973)

Coralie is project- en procesmanager bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen en wordt via de Stout Groep ingehuurd door diverse gemeenten. Daarvoor is zij lange tijd als projectontwikkelaar werkzaam geweest bij verschillende commerciële vastgoedontwikkelaars en sinds 2024 bij gemeente Nijmegen. Tevens is zij één van de initiatiefnemers geweest van de Bouwkamer Nijmegen (onderdeel ACN). Coralie heeft een achtergrond in Architectuur & Stedenbouw en vanuit die opleiding heeft zij de titel Architectuurhistoricus mee gekregen. 

Bestuursleden en adviseurs werken onbezoldigd. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.

Architectuurcentrum Nijmegen hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

 

Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

In het kader van deze code en vanwege de ANBI status maakt het ACN haar (financiële) jaarverslagen openbaar:

bottom of page