top of page
  • Foto van schrijverACN

Kroeg


Recent stond in de Gelderlander een uitgebreide opsomming van allerlei transformaties van bestaande panden in Nijmegen. Wat bleek? Veel van deze panden krijgen een horecabestemming. Tot mijn grote vreugde stond het voormalige ketelhuis naast Termion in de Waalsprong ook in dit rijtje. Dat ik dit nog mag meemaken.

In 2015 was ik gespreksleider van bewonersavonden waar over de toekomst van Hof van Holland werd gedebatteerd. Alle aanwezigen waren het er over eens dat een goede kroeg of restaurant absoluut noodzakelijk is om een leefbare wijk te krijgen. Juist. Ik roep dat al jaren. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Bert Velthuis vertrouwde me toen toe, dat ook hij voorstander is van nieuwe horeca. Maar een kleinigheidje hou je altijd. Bert vertelde me namelijk ook, dat de commissie Beeldkwaliteit moeilijk deed. Het zal weer eens niet waar zijn. Wat nu weer? Ik heb in die tijd driftig zitten zoeken in de digitale notulen van de commissie Beeldkwaliteit om te zien wat die makkers in al hun wijsheid nu weer bedacht hebben. Luister en huiver. Naast het Thermiongebouw staat een oud Ketelhuis; compleet met hoge schoorsteen. Een prachtige plek. Door je oogharen zie je het Dobbelmanterrein. Zo’n plek vraagt om een invulling met horeca en terras. Ga maar eens kijken. Er was dan ook een initiatief om het Ketelhuis uit te breiden en te verbouwen tot restaurant. En wat zei de Commissie Beeldkwaliteit? Niks geen uitbreiding van het gebouw. Realiseer het restaurant maar in de kelder, dan hebben we er boven de grond geen last van qua beeldkwaliteit. Daar waren de bewoners van de Waalsprong dus mooi klaar mee. Was er een prachtig initiatief om positieve culinaire reuring te krijgen, zei de commissie Beeldkwaliteit: ga maar in de kelder zitten eten. Ik stel voor om de komende vergaderingen van de commissie Beeldkwaliteit in die kelder te houden. Eens kijken hoe ze daar na een paar uur vergaderen uit komen. Uitbreiding van het Ketelhuis voor een restaurant zal hoe dan ook niet leiden tot een positief oordeel; aldus de notulen. Wat een ellende. Wel vond de commissie de studies voor wijziging van de buitenkant van het ketelhuis veelbelovend. Wat een kletskoek. Daar had de initiatiefnemer dus geen ene moer aan. Die wilde een restaurant; net zoals zo veel mensen in de Waalsprong.

Ik heb vaker tegen wethouders gezegd dat ze het advies van de Commissie Beeldkwaliteit gewoon naast zich neer kunnen leggen. Het is maar een advies; het College beslist. Zo moeilijk is dat niet. Ik adviseerde in dit geval Bert Velthuis dat hij tegen de Commissie Beeldkwaliteit moest zeggen dat ze de pot op kunnen met hun geneuzel en dat een mooi ontworpen restaurant belangrijker is dan een historisch verantwoord raam in een zijgevel.

Twee jaar later wordt de horeca alsnog gerealiseerd in dit pand. Hoera! Wat is er gebeurd? Kan er historisch verantwoord gebierd of gegeten worden of is de commissie Beeldkwaliteit overstag gegaan? Ik ga zelf polshoogte nemen.

27 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page