Hoog // Diep: Pionieren in de ruimte

Eigenzinnig Nijmegen tegen de stroom inIn januari 2022 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht, een nieuwe regeling die zo’n dertig wetten rondom ruimtelijke ordening vervangt. Eenvoudiger en duidelijker volgens de wetsontwerpers én met meer ruimte voor participatie vanuit de samenleving. In hoeverre is die onderstroom van burgers noodzakelijk in onze regio?

Fotografie: Anne Hopman


In 2010 staat Matthijs de Gruijter (50) met een graafmachine in de Ooijpolder, klaar om een sloot te graven. Aan de rand van de graspolder, in de schaduw van de stad, wil de natuurfanaat een meanderende sloot creëren als onderdeel van zijn droom: een buitenschoolse opvang in de natuur waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, genaamd Struin.