top of page
  • Foto van schrijverACN

New Dawn: Green City

Wrap-up jaarprogramma met Rijksadviseur Wouter Veldhuis


ACN presenteert | 12.12.2023 | 20:00 - 21:30 | LUX


Dit jaar agendeerde ACN hoe Nijmegen groen kan groeien door te krimpen waar nodig. Met uiteenlopende experts zochten we naar kansen voor een gezonde stad die de impact op de leefomgeving tot een minimum beperken, of er juist nieuwe waarde aan toevoegen. Op 12 december bespreken we de belangrijkste thema’s uit ons jaarprogramma met Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, en luisteren we naar zijn visie op groei.

Zestien adviezen In augustus bracht het College van Rijksadviseurs (CRa) zestien adviezen, waarin het onder andere pleit voor natuurinclusief bouwen en aanbesteden met hernieuwbare materialen, het benutten van het bestaande, ruimtelijke oplossingen waarin bodem en water écht sturend zijn, en het inzetten op innovaties als natuurinclusieve landbouw en meervoudig ruimtegebruik. Stuk voor stuk uitgangspunten die Nederland duurzamer, mooier, gezonder en rechtvaardiger moeten maken.


Rijksadviseur Wouter Veldhuis vertelt hoe dit advies als basis kan dienen voor een stad die duurzaam verder wil groeien. Hoe kom je binnen complexe opgaves tot een integrale aanpak, om te voorkomen dat ruimtelijke oplossingen elders weer nieuwe problemen veroorzaken?


Lessen uit New Dawn Na zijn lezing gaat Veldhuis in gesprek met wethouder Noël Vergunst (gemeente Nijmegen) over de binnenstedelijke transitie die Nijmegen de komende jaren ondergaat, met de bouw van vijftienduizend nieuwe woningen. Leidraad voor het gesprek zijn de belangrijkste thema’s uit ons jaarprogramma New Dawn. Studenten Planologie van de Radboud Universiteit delen hun blik op de toekomst van Nijmegen.


Met New Dawn stelde ACN de groei van Nijmegen centraal en stelde dat een stad die duurzaam groeit niet alleen groen innoveert, maar ook mindert en het bestaande beter benut. We zochten naar ruimte voor verantwoorde groei door te minderen in energieverbruik en het gebruiken van niet-regeneratieve materialen, de auto gas terug te laten nemen, de Waal ook een stem te geven en door het belang van stadslandbouw, nieuwe stadsnatuur en een gezonde bodem te agenderen.

 

Datum: dinsdag 12 december

Tijd: 20:00 – 21:30 uur

Locatie: LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen

Tickets: €7,50 | studenten en sponsoren gratis Aanmelden sponsoren via info@architectuurcentrumnijmegen.nl 

Dit programma is onderdeel van ‘New Dawn: krimpen voor de groeiende stad’. Het komende jaar onderzoekt ACN hoe de stad groen kan groeien door te krimpen waar nodig, om zo bij te dragen aan een stad die snoeit, groeit en bloeit.108 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page