top of page
  • Foto van schrijverACN

Terugblik: ACN college 'Stedelijke identiteit' deel II


Het Architectuurcentrum Nijmegen presenteert dit najaar 3 avonden over het thema ‘stedelijke identiteit’. Aan de hand van drie centrale vragen verkennen we dit actuele thema over wat Nijmegen is of zou moeten zijn. 1. Wat is de zin of onzin van stedelijke identiteit? 2. Hoe veranderlijk is stedelijke identiteit? 3. En wie werken er nu aan de toekomstige Nijmeegse identiteit? Tijdens de 2e documentaireavond over het jaarthema ‘De identiteit van de groeiende stad’ lieten prof. dr. Nico Nelissen en hoogleraar Nijmeegse geschiedenis Dolly Verhoeven (foto) hun licht schijnen op alle lagen van de geschiedenis die de stad maken tot wat hij is. De stad zoals we die nu kennen is volgens Nico Nelissen een optelsom van lagen en gebeurtenissen; het resultaat van menselijke interventies in een landschap met een aantal specifieke kenmerken.​ Nijmegen is​ landschapsstad, Romeinse stad, middeleeuwse stad, garnizoensstad, protestantse stad, katholieke universiteitsstad, uitbreidingsstad, stadsvernieuwingsstad....​ etc. ​Kortom: Nijmegen heeft een spanningsvolle historische gelaagdheid die uniek is in Nederland en wordt gekenmerkt door continuïteit en verandering.​ Tijdens de 3e en laatste avond kijken we naar de de toekomst. Hoe kan Nijmegen een stad blijven met een sterke en herkenbare identiteit en welke elementen of lagen kunnen als inspiratie dienen bij de ​ ontwikkeling van het stadseiland, het Waalfront, het stationsgebied of de Waalsprong​?

88 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page