top of page
  • ACN

Terugblik 19 APR // ACN en LUX presenteren: Ik wil een huurwoning!

Wat doen Nijmeegse corporaties om een antwoord te bieden aan de acute woningnood? Daar waar de particuliere huursector vogelvrij is, heeft de sociale huursector juist dringend behoefte aan meer speelruimte. Door vele obstakels is het adagium van de wooncrisis ‘bouwen, bouwen, bouwen’ voor wooncorporaties gemakkelijker gezegd dan gedaan. Esther Lamers (Woonwaarts), Michel Pott (Talis) en Mathieu Kastelijn (KAW) vertelden hoe innovatieve concepten en creatieve ideeën toch kunnen bijdragen aan het realiseren een huurwoningen voor iedereen. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag met de casussen NDW21, St. Agnetenweg en Station Lent.


Creatieve oplossingen Het woningtekort in de sociale huursector is nog steeds een na-effect van de bankencrisis. Doordat er ook in de koopsector te weinig gebouwd is, is er te weinig doorstroom van sociale huur naar een koopwoning. Daar bovenop zijn de eisen – welstand, parkeernorm, klimaatimpact, afvalopslag – toegenomen en dus de kosten gestegen. Esther Lamers, directeur van woningbouwcorporatie Woonwaarts, vertelde hoe complex de huidige volkshuisvesting is en hoe wooncorporaties zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen – zoals het opkopen en transformeren van villa’s voor huurders – om huurwoningen te realiseren voor middelhoge inkomens, starters en jongeren.


Michel Pott, projectmanager bij woningcorporatie Talis, onderschrijft dat het adagium ‘bouwen, bouwen, bouwen’ in de praktijk lang niet zo gemakkelijk is. Hij vertelde over het ambitieuze plan Nieuwe Dukenburgseweg (NDW21) voor de bouw van vijfhonderd circulaire flexwoningen en werkruimtes gericht op jonge starters, studenten, spoedzoekers en zelfbouwers. Aan de hand van NDW21 en de projecten Station Lent en Van Schaeck Mathonsingel liet hij zien dat er veel op stapel staat, maar dat complexiteit – binnen een markt die om woningen schreeuwt – om veel geduld vraagt.


Ruimte zat

Verdichten is een van de manieren om meer huurwoningen te realiseren binnen de stadsgrenzen. KAW maakte een analyse van inbreidingsmogelijkheden in naoorlogse wijken en becijferde dat daar ruimte is voor 500.000 tot 700.000 nieuwe woningen. Architect Mathieu Kastelijn (KAW) vertelde over het onderzoek Ruimte Zat in de Stad en stelde dat als we verdichting op de juiste manier aanpakken wijken ontstaan die levendiger, diverser en duurzamer zijn. Aan de hand van gerealiseerde voorbeelden laat hij zien wat inbreiding betekent op straat-, buurt- en wijkniveau.


Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag met casussen NDW21, St. Agnetenweg en Station Lent. Ze dachten na over vragen als: Waar zou je willen wonen en waarom? In wat voor type woning? En hoe zou je als buurtbewoner aankijken tegen verdichting in je eigen wijk aankijken? De bevindingen wereden besproken in een afsluitend gesprek met de sprekers.


Muzikant en dichter Teun van Laake sloot de avond af met een samenvattende muzikale column.


Dit is een programma in het kader van ‘PLEK: plaats maken voor de rechtvaardige stad’. Het komende jaar onderzoekt het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) welke maatschappelijke en ruimtelijke interventies bijdragen aan een rechtvaardige stad.


304 weergaven
bottom of page