top of page
 • Foto van schrijverACN

ACN zoekt twee gedreven bestuursleden

Nu de bestuurstermijn van twee van onze bestuursleden ten einde komt zoekt ACN twee maatschappelijk bevlogen bestuurders met hart voor architectuur en stedenbouw. Betrokken, authentiek en met gevoel voor de verhoudingen binnen het speelveld van ACN. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Vanwege zijn huidige samenstelling zoeken we twee nieuwe leden werkzaam in de architectuur, stedenbouw, (sociaal)vastgoedsector of creatieve sector.ACN is het agendabepalende netwerk voor ruimtelijke ontwikkelingen en architectuur in en om Nijmegen en agendeert met een bevlogen team actuele vraagstukken rondom de ontwikkeling van de stad. Urgente en complexe ruimtelijke thema’s worden met aansprekende presentaties, debatten, podcasts en opiniestukken voor een breed publiek op een toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt.


De doelstelling van ACN is om bij te dragen aan ruimtelijk ontwerp en een leefomgeving van hoogwaardige kwaliteit. Dat doen we met inhoud die inspireert en stimulerend is voor een goed architectuurklimaat, samen met professionals uit de volle breedte van het vakgebied en bewoners uit de stad. Onderdeel van ACN is Bouwkamer Nijmegen, een netwerk van professionals in de Ruimtelijke Ontwikkeling en Architectuur met zijn eigen besloten (thema)bijeenkomsten.


Wat wij vragen

Het bestuur van ACN streeft naar een samenstelling waarbij alle voor de stichting relevante disciplines zo veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Van alle sollicitanten vragen we het volgende:


 • Affiniteit met architectuur en stedenbouw door werk of op andere wijze;

 • Betrokkenheid met de doelgroep, doelstellingen en maatschappelijk rol van ACN, en het helder kunnen uitdragen van zijn missie en visie;

 • Een eigen, scherpe visie op ruimtelijke ontwikkeling en architectuur in Nederland;

 • Verbondenheid en betrokkenheid bij de stad Nijmegen;

 • Goed kunnen samenwerken en een open mindset;

 • Ervaring en/of affiniteit met vernieuwende programmering en met eigentijdse communicatie is een pré;

 • Voldoende tijd vrijmaken c.q. flexibel zijn om aan bestuursvergaderingen deel te nemen (ca. tien per jaar), en bereid zijn om (beperkt) avond- en weekend activiteiten bij te wonen; 

 • Het onderschrijven van de drie gedragscodes van de cultuursector: Code Governance Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code. 


Een divers team met verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten ziet ACN als een verrijking van de organisatie. Daarom kiezen we bij gelijke geschiktheid voor diversiteit.


Competenties

Leden van het bestuur van ACN zijn in staat onafhankelijk van elkaar en kritisch te opereren, maar dragen het beleid van de organisatie als collectief uit. De volgende competenties zijn van belang:

 • Authenticiteit en zelfreflectie;

 • Helikopterview;

 • Gevoeligheid voor maatschappelijke belangen en sociale relaties;

 • Onafhankelijke oordeelsvorming;

 • Een enthousiasmerende en ondernemende instelling.


Organisatie

ACN hanteert het ‘bestuursmodel’ als organisatiestructuur. Dat betekent dat het hele bestuurlijke proces in handen is van het bestuur. Het bestuur bestaat uit leden die hun functie onbezoldigd vervullen. Het bestuur voert deels de bestuurlijke taken zelf uit en delegeert de uitvoering programmaontwikkeling aan de directeur van het projectbureau. Het bestuur blijft volledig verantwoordelijk. Daarnaast treedt zij op als toezichthouder. Deze rol krijgt vooral gestalte in de onderlinge afstemming tussen de bestuursleden en de door het bestuur gehanteerde principes uit de Governance Code Cultuur. Personele bezetting van ACN bestaat uit projectmedewerkers en directie op projectbasis (inhuur) en een schil van vrijwilligers.


Informatie en sollicitatie

Indien gewenst, kunt u uw vragen stellen door met een van de volgende bestuursleden contact op te nemen: Kurt Gouwy (kgouwy@air-arch.eu), Koen Fleuren (koenfleuren@gmail.com) of Nanet Hendriks (nhendriks@giesberswijchen.nl). 


Graag ontvangen we (ook) een mail met motivatie en LinkedIn-verwijzing of curriculum vitae vóór 24 april 2024 op info@architectuurcentrumnijmegen.nl. De gesprekken zullen in mei 2024 plaatsvinden.Vacature bestuursleden ACN
.pdf
Download PDF • 44KB

191 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page