top of page

Educatie

Via onze educatieprojecten laten we leerlingen kennismaken met het beroep architect en met architectonische uitgangspunten. We doen dit op een interactieve manier, waarbij we voortdurend blijven prikkelen.  We leveren maatwerk en bespreken de exacte invulling van de projecten vooraf met de school. Daarbij gebruiken we standaard lesprogramma’s die bestaan uit een introductieles, een workshop en, ter afsluiting, een reflectie. Per keer wordt er bekeken wat de wensen zijn en hoe we een passend aanbod kunnen doen. De programma’s die we aanbieden zijn voor onderbouw basisonderwijs t/m bovenbouw voortgezet onderwijs.

Projecten

Lattedralen

 

 

 

 

 

De leerlingen werken als teams en creëren samen artistieke bouwwerken door het stapelen van honderden latten. Lees meer over dit lesprogramma in onze lesbrief.

 

 

Doelgroep: Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs

Duur workshop: 90 minuten

Verbeeld je Gebouw

 

 

 

 

Een les in het ontwerpen van een façade.

Door het vouwen van een groot vel papier en hierin alleen te knippen, maken leerlingen 3-dimensionale gevelbeelden. 

 

Doelgroep: Basisonderwijs, Groep 5 t/m 8

Duur workshop: 90 minuten

​Ontwerp je eigen stadseiland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen maken kennis met stedenbouw en gebruiken deze informatie tijdens een praktische opdracht. Hierin ontwerpen ze hun eigen stadseiland en presenteren deze voor de groep.

Doelgroep: Basisonderwijs, Groep 5 t/m 8 en Voortgezet onderwijs klas 1 en 2

Duur workshop: 90 minuten

Kijk je Rijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de workshop en excursie Kijk je Rijk bezoek leerlingen het stadsdeel Mariënburg (Soeters Van Eldonk architecten). We vestigen de aandacht op de fijnmazige stedenbouwkundige structuur, de open en gesloten ruimte en de aansluiting van het project op de oude binnenstad en bieden meer inzicht in de afwegingen die een architect moet maken over openbaar vs. privé, het organiseren van een divers programma (functiemix) en de detaillering.

Doelgroep: Voortgezet onderwijs

Duur workshop: 90 minuten

HighRise
 

 

 

 

Leerlingen vormen zelf projectteams en kruipen een uur lang in de huid van “projectmanager”, “architect”, “constructeur”, “opdrachtgever” of “medewerker van de gemeente Nijmegen”. Samen ontwikkelen ze ideeën voor een Woontoren in Nijmegen en presenteren hun keuzes voor de groep.                                                                                                               

 

Doelgroep: Bovenbouw voortgezet onderwijs

Duur workshop: 90 minuten

Verover je Wijk
 

 

 

 

Leerlingen werken gedurende een aantal maanden in groepjes aan het ontwerp voor een bijzonder gebouw met een ‘aanjaagfunctie’ in de wijk. Ze bedenken uiteenlopende functies voor een nieuw gebouw: van jeugdgevangenis tot ondergrondse sporthal en presenteren hun werkstukken, programma van eisen, concept, plattegronden en maquette aan hun ‘collega’s’ en een jury van 3 architecten.

 

Dit project bestaat uit 15 lessen van elk 100 minuten (blokuur) en is ontwikkeld in samenwerking met het Mondialcollege


Doelgroep: Bovenbouw voortgezet onderwijs

Duur workshop: 15 x 100 minuten​

Naast het reguliere aanbod zijn projecten op maat altijd mogelijk.

Voor vragen en aanmelding:

bottom of page