top of page
  • Foto van schrijverACN

RedBek: platform voor bouwend Nijmegen


RedBek? RedBek is een nieuw fenomeen op de website van het Architectuurcentrum Nijmegen. Een ‘Sprekershoek’, een ‘Platform voor bouwend Nijmegen’. Iedereen die zich wil uitspreken over wat er wordt bedacht, gebouwd en gebroken in onze stad kan hier terecht!

We willen aandacht geven aan het bouwen in onze stad in al zijn facetten. De nieuwe gebouwen, parken, kades en bruggen, maar ook de grote en kleine stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Waalfront West of de vernieuwing van een winkelcentrum in Dukenburg, komen hier aan de orde. Ook aan de openbare ruimte en dus de beeldende kunst daarin wordt niet voorbijgegaan.

Neem het woord! RedBek staat voor ‘Redactie Bekend’: Wim Kol, Vincent Cantrijn en Maarten de Vletter zijn de bekenden met een grote bek die voorlopig de redactie vormen. Zij zullen met de van hen bekende liefdevolle provocaties de discussie over de ontwikkeling van de stad aanjagen. Maar wij hopen dat het een debat wordt waaraan alle bouwende partijen deelnemen. Vormgevers, beleidsmakers en allen in het bouwbedrijf: neem het woord op ons platform! Alles wat er geschreven wordt is voor persoonlijke rekening, dat geldt ook voor de bijdragen van de redactieleden. Bijna alles mag worden gezegd. Wij zullen de echt onbetamelijke bijdragen verwijderen, maar verder zijn alle geluiden over de ontwikkeling van deze stad welkom.

De eerste bijdragen die u hier kunt lezen zijn de openingszetten van de redactie: Vincent Cantrijn stelt een paar scherpe vragen over het functioneren van de commissie beeldkwaliteit, die zo zorgvuldig waakt over de ‘welstand’ in onze stad. Wim Kol en Maarten de Vletter maken zich druk over Koningsdaal, het bouwproject in West dat Oost probeert te zijn. Beide zijn natuurlijk onderwerpen die een brede discussie behoeven.

Wij wensen iedereen die het bouwen in Nijmegen aan het hart gaat (wie is dat nou niet?) veel plezier op het podium van RedBek.

70 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page