top of page

COVID-19

ACN in tijden van CORONA

Vanwege de huidige gezondheidscrisis is het onverantwoord om iets te organiseren voor grotere groepen mensen. Dat treft buiten het gewone leven met name de culturele sector en dus ook het Architectuurcentrum Nijmegen. We hebben onze bijeenkomsten van afgelopen week afgelast en kijken nu naar alternatieve en creatieve vormen om ons programma aan te bieden en door te gaan met ons jaarthema ‘A SUNNY AFTERNOON: de stad als ecosysteem’.

 

Wat doen we?

 

- In overleg met Radboud Reflects onderzoeken we hoe we met het programma ‘Natuur in de stad’ via interviews en online presentaties een breed publiek kunnen bereiken.  

- Samen met bewoners, ontwerpers en woningcorporatie Talis maken we een plan om de komende weken gedoseerd verder te werken aan de Bindertuin: een tuin voor bewoners van De Binder (het voormalige belastingkantoor) en een potentiële groene oase voor dit hitte eiland binnen het stationsgebied. 

- Daarnaast zijn het in zekere zin ideale omstandigheden voor (solo) architectuurexcursies: weinig mensen op straat, nauwelijks verkeer, bomen staan nog niet met bladeren in de weg, veel vogels en bloesem. Bovendien: in ‘no time’ vertonen wilde dieren zich weer in de stad. Mocht het ook in april onmogelijk zijn om samen op pad te gaan, dan nemen we de camera mee voor een expeditie door de stadsjungle. 

- We willen een architectonisch verantwoord alternatief voor Netflix bieden door goede films architectuurdocumentaires online te zetten.

- Ten slotte stellen we nu een ‘dreamteam’ van schrijvers en journalisten samen voor een online stadsredactie. 

 

Ideeën genoeg dus. Soms lagen ze al op de plank en hadden we er geen tijd voor. Nu lijkt het een goed moment om ze op gepaste afstand ook te realiseren. Zodat iedereen in ieder geval een gezonde dosis architectuur toegediend krijgt. 

bottom of page