Actie: De Bindertuin, sous les pavés...een paradijs!

Update juni: begin dit jaar namen we het initiatief voor de ontwikkeling van de Bindertuin. We willen de versteende parkeervlakte rond het oude belastingkantoor transformeren tot een groene en koele tuin voor nieuwe bewoners. Aanvullend op het organiseren van publieksactiviteiten binnen ons jaarthema A SUNNY AFTERNOON: De stad als ecosysteem zijn we op deze manier zelf ook initiatiefnemer voor een groener Nijmegen. In het verlengde van de lezing van landschapsarchitect Martin Knuijt (OKRA), hebben we de samenwerking opgezocht met woningbouwcorporatie Talis, Bindkracht 10, Operatie Steenbreek, de tuin-en landschapsarchitecten van Buro Stala, bewoners van de Binder en gemeente Nijmegen om tot een vruchtbaar voorstel te komen. De eerste plannen zijn inmiddels ontworpen en voorgelegd aan gemeente, bewoners en Talis. Architectuur Lokaal plaatste er een artikel over: 'Architectuurcentrum als planontwikkelaar'.

"De huidige gespannen woningmarkt brengt voor veel groepen grote onzekerheid met zich mee. Het herbestemmingsproject Binder in Nijmegen, waarbij het architectuurcentrum ACN een bijzonder initiatief nam, laat zien dat voor een specifieke groep wel degelijk fatsoenlijke (tijdelijke) woonruimte te ontwikkelen is. Bewoners denken mee over de herinrichting van de omgeving."

beeldmateriaal: ACN,StaLa, studio another day


Aanleiding voor onze actie vormt de lezing van ecoloog en filosoof Matthijs Schouten afgelopen jaar. In zijn pleidooi voor het herstellen van de balans tussen stedeling en natuur, haalde hij een bekend Chinees gezegde aan:

“Wil je een avond gelukkig zijn, wordt dan goed dronken. Wil je een jaar gelukkig zijn, wordt verliefd. Maar wil je een leven lang gelukkig zijn, leg een tuin aan.’’


Met het project willen we de natuur de kans geven zich te manifesteren, zodat beleidsmakers en ontwerpers hierop weer kunnen reageren, in aanloop naar de toekomstige herontwikkeling van het gebied. De nieuwe Bindertuin is in het beste geval een plek waar veel groen en water zorgen voor verkoeling. Waar insecten en kleine dieren thuis zijn. En natuurlijk waar bewoners van de Binder elkaar ontmoeten en samen de tuin kunnen onderhouden.

CONTACT

Architectuurcentrum Nijmegen

Spoorstraat 268

6511 AH Nijmegen

06 11620217

info@architectuurcentrumnijmegen.nl

www.architectuurcentrumnijmegen.nl

OVER

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen. Lees meer...

© Stichting Architectuurcentrum Nijmegen 2020 | Alle rechten voorbehouden