top of page
Interviewbundel 'De rechtvaardige stad' - PDF

Interviewbundel 'De rechtvaardige stad' - PDF

€ 0,00Prijs

Stadmakers en denkers over de stad als collectief project

De wooncrisis en groeiende ongelijkheid oefenen grote druk uit op het sociale fundament van onze samenleving en de energiecrisis die daar begin 2022 bovenop kwam versterkte dit effect verder. Want stedelingen met lage inkomens die geen koopwoning kunnen betalen zijn niet bij uitzondering degenen die in een slecht geïsoleerde huurwoning wonen. De kloof tussen de haves en have-nots – degenen die mee kunnen komen en degenen achterblijven – is er dus niet kleiner op geworden en de opgave, met de klimaatcrisis en alle milieucrises waar we voor staan, alleen maar groter. Een defect dat door velen wordt toegeschreven aan het failliet van onze neoliberale samenleving. Maar hoe dan wel?

 

Voor een groot deel liggen oplossingen in landelijk beleid en sociaal-economische hervormingen, maar ook regionale en stedelijke planning, stedenbouw en architectuur spelen een rol van betekenis om te komen tot een solidaire, gezonde en rechtvaardige stad, die zorg draagt voor degenen die op zoek zijn naar een leuk huis, een fijne baan, een gezellige buurt en een plek om te zijn. Een stad waarin stedenbouw en de architectuur een rol vervullen in de behoefte aan contact en gemeenschapszin.

 

Voor deze bundel sprak Mieke Dings – architectuur- en stedenbouwhistorica bij Bureau Dinges – met ruimtelijk strateeg Anne Seghers (RUIMTEVOLK), ontwikkelingsmanager Anouk Reintjens (AM), stedenbouwkundige en architect Wouter Veldhuis (MUST), sociaal wetenschapper Marian Stuiver (Wageningen University & Research), emeritus hoogleraar sociologie Kees Schuyt en rapper en schrijver Massih Hutak.

 

Dit boek is een bundeling van interviews die gedurende 2022 verschenen op de website van ACN in het kader van het jaarthema ‘PLEK: plaatsmaken voor de rechtvaardige stad’. Met PLEK onderzocht ACN hoe architectuur, stedenbouw en (woon)beleid bij kunnen dragen aan een eerlijke en inclusieve stad.

    bottom of page