top of page

ACN presenteert
New Dawn: krimpen voor de groeiende stad 

Illustratie: Studio Another Day

In de wereld van de 21e eeuw leven we in een staat van crises, waarbij de ene noodsituatie naadloos overgaat in de andere: de bankencrisis werd opgevolgd door de klimaatcrisis, waarna een globale coronacrisis opdook, die in Europa direct werd opgevolgd door een gascrisis, aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne. Intussen worstelt Nederland daar bovenop met een stikstofcrisis die veel bouwprojecten op losse schroeven zet, te midden van een wooncrisis. En een watercrisis wordt inmiddels ook aangekondigd. Vol goede moed bestrijden we deze crises en bedenken ontwerpers, bouwers en beleidmakers creatieve oplossingen voor betaalbaar wonen, klimaatadaptatie, het herstellen van ecosystemen, ecologisch bouwen en de energietransitie.

Komend jaar onderzoekt ACN hoe Nijmegen kan groeien en tegelijkertijd bij kan dragen aan een weg uit deze zogenaamde polycrisis. We bespreken de gevolgen van verdichten en zoeken naar kansen voor een gezonde stad die zijn impact op de directe en indirecte leefomgeving tot een minimum beperkt of er juist nieuwe waarde aan toevoegt. Dat doen we aan de hand van opvattingen over degrowth, oftewel krimpen, groen groeien en circulariteit. We organiseren perspectiefwisseling en agenderen vormen van architectuur en stedenbouw die rekening houden met het idee dat minder ook een optie is, om zo bij te dragen aan een stad die snoeit, groeit en bloeit.

 

bottom of page