ACN special: DUKENBURG UPRISING

Dukenburg raakt ‘achterop’. De bevolking vergrijst op grotere schaal dan in de rest van Nijmegen, bewoners trekken weg (krimp) en ondanks de druk op de Nijmeegse woningmarkt moet er op grote schaal geïnvesteerd worden in het toekomstbestendig maken van de wijken.

Daarnaast is er sprake van sociale problematiek en speelt een imagoprobleem. Dukenburg telt niet echt mee is het idee. Het stadsdeel is eentonig en ligt te ver van Nijmegen. Toch is de Dukenburger trots op het open karakter van de wijken: de rust, het groen en de ruimte en zijn er ook veel tevreden Dukenburgers.

Wat zijn nu de meest kansrijke plekken om de eigen identiteit van het stadsdeel te versterken? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande bewoners een passende nieuwe woning binnen de wijk vinden? En kunnen we nieuwe bewoners verleiden zich in Dukenburg te vestigen?

Komend jaar zet het Architectuurcentrum Dukenburg op de agenda met plannen die bijdragen aan de emancipatie van het stadsdeel, een hogere kwaliteit van de gebouwde omgeving, openbare ruimte en groen. Plannen ook die ingaan op de noodzaak om de sociale cohesie van Dukenburg te versterken en het stadsdeel sterker te verbinden met de rest van Nijmegen.

Ontwerpers vervullen hier een sleutelrol. Zij definiëren de vraag achter de vraag,  analyseren aannames en zoeken naar creatieve oplossingen. In ons programma dagen we ontwerpers met verschillende disciplines uit om samen te werken en de bewoners van Dukenburg te betrekken bij activiteiten of interventies die bijdragen aan een zelfbewuster, geliefder en mooier Dukenburg.

Nieuwe woonvormen

Dukenburg is gebouwd aan de overkant van het Maas-Waalkanaal, ver verwijderd van het stadscentrum.  Het is het ruimste en groenste stadsdeel van Nijmegen, maar de bevolking krimpt: panden komen leeg te staan en er is veel ruimte tegen een lage huur of grondprijs. Deze ruimte biedt naast het risico op verval en maatschappelijke problemen ook kansen voor vernieuwing: momenten waarop verdichting bij kan dragen aan een sterkere fysieke en sociale samenhang in de wijk.

Het Architectuurcentrum brengt deze kansrijke locaties in kaart en koppelt locaties aan innovatieve woonvormen. In samenwerking met specialisten en de gemeente Nijmegen kijken we naar strategische plekken die in aanmerking komen voor vernieuwing of nieuwe mogelijkheden voor bestaande bewoners: kinderdagopvang met beschermd wonen voor ouderen, doorstroom van ouderen in hun eigen wijk, nieuwe bewonerscollectieven of zelfbouwers op zoek naar goedkope grond.

 

 

Belevingskaart Tolhuis

Een van de wijken die extra aandacht verdienen is Tolhuis. Deze woonwijk uit de jaren ’70 bestaat uit veel verschillende woningtypes in een relatief compacte structuur. Het is een typische bloemkoolwijk met woonerven en de voor Dukenburg kenmerkende straatnummering. Er wonen veel oudere bewoners en door het gebrek aan jonge mensen en kinderen verdwijnen voorzieningen en scholen. Dit maakt dat de bewoners het idee hebben er op achteruit te gaan.

Wat zijn nu de meest kansrijke plekken om de eigen identiteit van Tolhuis te versterken? Wat is onderscheidend en juist goed verankerd?  En welke verhalen maken Tolhuis tot een bijzondere wijk? Om hierachter de komen gaan we met bewoners en ontwerpers op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen en maken we een unieke kaart van de wijk: een Belevingskaart! Bewoners worden betrokken door wandelingen met ze te maken, te bevragen, op te zoeken in wijkcentra en op school. In de Buurthuiskamer hangen we een blanco kaart op waar bewoners hun verhalen op kunnen prikken. Zo worden hun herinneringen en geheimen verbeeld tot een schatkaart waarin zij zich herkennen.

Het resultaat wordt door illustrator Marieke van Doorn (DoornRoos storytelling en design) samengevoegd en omgezet in een Belevingskaart die de kwaliteit van de wijk laat zien vanuit de bewoners, als vertrekpunt voor een ontdekkingstocht door de eigen wijk en om nieuwkomers te trekken. Een kaart die bewoners verbindt en de herkenbaarheid van Tolhuis vergroot.

Op woensdag 2 oktober werd de Tolhuis Belevingskaart gelanceerd! Wethouder wijken Bert Velthuis onthulde de kaart samen met bewoners en kinderen uit de wijk op het schoolplein van brede school De Dukendonck. Lees hier het verslag.

Jimmy Israël, De Brug.png
CONTACT

Architectuurcentrum Nijmegen

Spoorstraat 268

6511 AH Nijmegen

06 11620217

info@architectuurcentrumnijmegen.nl

www.architectuurcentrumnijmegen.nl

  • Facebook - Black Circle
OVER

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen. Lees meer...

© Stichting Architectuurcentrum Nijmegen 2020 | Alle rechten voorbehouden